Bridgestone e6 årsmodeller

2005

Originalversionen av Bridgestone E6 lanseras

2007

Introduktion av E6+ som är 5 punkter mjukare i kompressionen

2009

Ett utvecklat mantellager som reducerar spinntalet. Kompressionen minskad med ca 8%

2011

Ingen större förändring förutom dimpelsystemet (“dual-dimples” istället för konventionella)

2013

Mjukare skal (ca 3%) och en utveckling av dimpelsystemet) från 330 till 326 st samt 6% större. Detta bidrog till mer lyft i bollbanan och mindre luftmotstånd. Kort sagt, bättre areodynamiska egenskaper.

Bridgestone E6

2015

Inga större förändringar. Endast återigen dimpelsystemet. Man införde “Web Dimple Technology” vilket ökade täckytan med 10%. Skulle ge en något mer penetrerande bollbana. Logotyp-trycket förekommer både som text och som “B” under perioden 2015-2017

2017

E6 ersätts med E6 Soft.

E6 golfbollar i shoppen

Från 13 kr

Bridgestone

Bridgestone E6

Från 12 kr

Bridgestone

Bridgestone E7

Från kr
11 kr